เปิดภาคการศึกษา

  วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 20.00 น.
  วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.

การศึกษาภาคฤดูร้อน

  วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.

ปิดภาคการศึกษา

  วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ